A l e x a n d r  S k a l i c k ý  s t . – fotograf  / publicista  / památkář


Autoportréty © COPYRIGHT Alexandr Skalický st. 2010  

1948

1949

1949

1949

1950

1953

1985

2001

2001

2005

2005  © COPYRIGHT Alexandr Skalický st. 2010