A l e x a n d r  S k a l i c k ý  s t . – fotograf  / publicista  / památkář


Dokumentární kresby 1953–2005 © COPYRIGHT Alexandr Skalický st. 2010  

Boháňka

Božanov

Černčice

Čičmany

Čičmany

Dětva

Dětva

Chvaleč

Křinice

Křinice

Křinice

Křinice

Lhotky

Lhotky

Lhotky

Machov

Masky 1953

Masky 1953

Masky 1953

Rezek u NM

Roma

Slovensko

Sobotka

Starý ples

Vernéřovice  © COPYRIGHT Alexandr Skalický st. 2010